مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه شد كه خداوند دستور «مباهله» به رسول خود داد و «مباهله» به چه معناست؟

نمايندگان مسيحيان نجران در مقابل پيشنهاد مباهله رسول خدا، چه عكس العملي نشان دادند؟

بعضي از مورخان و محدثان، همسران متعددّي به امام مجتبي نسبت داده و نوشته‎اند كه پس ازمدتي آنها را طلاق مي‎داد و به جاي آنان زنان ديگري اختيار مي‎نمود، آيا اين موضوع صحت دارد؟

آيا لقمان پيامبر بود؟
سير تاريخي گسترش دعوت اسلام در آغاز چگونه بود؟
سران مكّه هنگامي كه از رسول خدا و ابوطالب در آغاز دعوت مأيوس شدند چه راهي را در پيش گرفتند؟

كفّار قريش هنگامي كه حربه فشار و اذيت كارگر نشد براي از بين بردن پيامبر و طرافدارنش چه راهي را انخاب كردند؟

چگونه هجرت مسلمانان به حبشه سبب گسترش و پيشرفت اسلام شد؟
مفاد عهدنامه​اي كه كفّار قريش پس از مراجعت از حبشه بين خود امضاء نمودند چه بود و سرانجام به كجا انجاميد؟

پيامبر در بيعت عقبه اوّل با چه گروهي ملاقات كرد و ثمره آن چه بود؟
منشاء كميحاجات دنيوي پرهيزكاران چيست؟

بيعت عقبه دوم چه بود و سخنان مهمي كه در اين جلسه ردّ و بدل شد چه بود؟
  1. 2222 از 4632