مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

*- اينجانب سيد فاتح آذرشب هستم ومي خواستم كه شجره نامه ساداتي خويش رابدانم عنايت فرماييد: كه نام پدرم سيد قادر ونام پدر او ميرفتاح ونام پدراو مير ابوالفضل ونام پدر او ميرنصير ونام پدر او ميركمال توضيحاتي درمورد مير نصير ازبزرگان روستاي خويش شنيدم كه مي گويند: چراغ او غيبي بود و ارتباط خاصي داشت پدربزرگم ميرفتاح دعانويس وقرآن خوان بود و هرمشكلي درروستا بود توسط دعايي كه از قرآن مي نوشت مشكل حل مي شد از شما بزرگوار استدعا دارم كه مرا دراين راه شناخت ياري فرماييد ؟
1ـ لطفا د رخصوص مرحوم شيخ نخودكي و سابقه ايشان مطالبي را عنايت فرماييد؟
1- درباره مرحوم «آيت الله طالقاني» توضيح دهيد ؟
نخستين برنامهاي كه محمد بن عبد الوهاب براي محاربه با كفّار ريخت چه بود؟
چرا ابن تيميه در دعوت خود پيروز نگشت اما شاگردش محمد بن عبد الوهاب پيروزي نسبي پيدا كرد؟
تاريخچة زندگي ماتريدي چيست؟
بعضي از پيروان مكتب ماتريدي چه كساني هستند؟
منظور از« محنت احمد» چيست؟
واصل بن عطا كه بود؟
عمرو بن عبيد كه بود؟
ابوالهذيل العلاف كه بود؟
ابراهيم بن سيّار معروف به «نظام» كه بود؟
  1. 2229 از 4632