مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفاوت ديدگاه تورات و قرآن در مورد لوط (ع) چگونه است؟
تفاوت ديدگاه تورات و قرآن در مورد يعقوب (ع) چگونه است؟
تفاوت ديدگاه تورات و قرآن در مورد داود (ع) چگونه است؟
تفاوت ديدگاه عهدين و قرآن در مورد سليمان (ع) چگونه است؟
تفاوت ديدگاه انجيل و قرآن در مورد سيماي مسيح چگونه است؟
لقمان حكيم كه بود و چه ويژگيهايي داشت؟
چه دلايلي مبني بر عدم آگاهي ابوبكر از احكام الهي وجود دارد؟
نمونههايي از كم اطلاعي و بلكه بياطلاعي عمر از احكام الهي كدامند؟
برخي از صحابه و تابعين كه منحرف شدند كدامند؟
ابان ابن سعيد كه بود و چگونه اسلام آورد؟
ابي ابن كعب كه بود و در بين مسلمانان از چه امتيازي برخوردار بود؟
آيا ابي ابن كعب تنها در قرائت صحيح قرآن استاد بود يا در درك مفاهيم قرآن هم تخصص داشت؟
  1. 2233 از 4632