مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند ميان همسران قابيل و هابيل فرق گذاشت تا ميان آنان اختلاف افتد؟
آيا قاتل عمر شخصي به نام ابولؤلؤ بود كه قبر ايشان در كاشان و در جاده اميركبير ميباشد؟ درخصوص ابولؤلؤ قدري توضيح دهيد، آيا واقعاً ايشان در اين جا دفن شدهاند؟

چرا قبر حضرت زهرا (س) مخفي است
آيا زيارت قبور پيامبر و ائمه((عليهم السلام)) ثواب دارد؟
درخواست قبيله «بني عامر» از پيامبر چه بود؟ پاسخ پيامبر را نيز بيان كنيد؟
آيا قدمگاه مستند به حضرت رضا((عليه السلام)) است؟
آيا رعايت حجاب اقليت هاي ديني در زمان پيامبر اجباري بود؟
آيا اين درست است كه چند نفر از اصحاب امام زمان(عج) از شوروي سابق هستند؟
اينكه پيامبر به خاطر رضايت حفصه حلال خدا را حرام كرد چگونه بود؟
آيا اين حديث (كه همه مردم بعد از رسول خدا مرتد شدند به جز سه نفر)صحت دارد؟
دليل و مدرك بلند شدن هنگام شنيدن نام مبارك امام زمان(عج) چيست؟
قرآن در چه زماني جمع آوري شد
  1. 2260 از 4632