مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در كتاب مسئله حجاب استاد مطهري نقل شده كه حجاب از ايران باستان وارداسلام شده آيا صحيح است؟
در مورد تخته سنگي كه در بيت المقدس هنگام معراج پيامبر در هوا معلق مانده توضيحاتي بفرمائيد.
خليفه كيست و چه وظايفي دارد؟
(شرطه الخميس) چه كساني بودند؟
حكومت حضرت علي(ع) داراي چه تشكيلاتي بود؟
چرا اهل سنت بهتر و درست تر از ما وضو مي گيرند؟
چه كسي لقب ابوتراب را به حضرت امير موءمنان علي(ع) داده است؟
وقايع بعد از تولد پيامبر(ص) چه بود؟
وصيت حضرت علي(ع) در مورد قصاص ابن ملجم به چه كسي بود و چگونه؟
علل روي برگرداندن بسياري از مردم از اهل بيت در زمان حضرت علي(ع) چه بود؟
عايشه از نظر اخلاقي چگونه زني بود و نظر پيامبر اسلام را درمورد عايشه بيان فرماييد؟
منظور از ضامن آهو كيست؟
  1. 2262 از 4632