مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

باتوجه به روايتي كه پيامبر براي استعمال عطر اهميت زيادي قائل بودند پس چرا در روايتي آمده: كسي كه عطر مي زند و از خانه بيرون مي رود تا هنگام برگشت مورد لعن فرشتگان است.
آيا عمر حضرت فاطمه(س) را به شهادت رسانده؟
آيا اين مطلب كه (سرزمين مقدس را به يهوديان داده اند تا در آنجا سكونت گزينند) در قرآن وجود دارد؟
آيا اين مطلب كه جن ها روز عاشورا به كمك امام حسين(ع) آمدند صحيح است؟
چرا قرآن در زمان پيامبر(ص) جمع آوري و تدوين نشد؟
علائم ظهور امام زمان(عج) كدامند و چگونه مي توان آن حضرت را از مدعيان دروغين تشخيص داد؟
ابزار دفاع امام زمان(عج) هنگام ظهور چيست؟
چه فرقي بين مسجد مقدس جمكران و ديگر مساجد وجود دارد؟ و بر چه اساسي آن را به امام زمان(عج) نسبت مي دهند؟
چرا حضرت علي(ع) زيادابن ابيه كه مجهول الهويه بود را به حكمراني قسمتي از ايران فرستادند؟
نمونه هايي از قدرت حضرت علي(ع) را كه در روايات آمده بيان كنيد.
نمونه هايي از شجاعت حضرت علي(ع) را كه در روايات آمده بيان كنيد.
نمونه هايي از اقتدار و جديت حضرت علي(ع) را كه در روايات آمده بيان كنيد.
  1. 2265 از 4632