مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا حضرت محمد(ص) به جز قرآن معجزة ديگري داشت؟

در خصوص دو نيم شدن ماه در زمان پيامبر اسلام(ص) مقداري توضيح دهيد.

آيا پيامبر اسلام غير از قرآن معجزات ديگري داشته است ؟

پيامبران دانش معجزه را از كجا آورده اند؟

تفاوت قرآن كريم با ديگر معجزات الهي در چيست؟ چگونه يك كتاب بسان موجودي زنده در قيامت شفاعت ميكند؟

هنگامي كه پيامبر6به معراج رفتند, از مكه بود يا بيت المقدس و سوار بر چه بودند؟ رفت وبرگشت پيامبر چقدر طول كشيد؟ آيا حضرت به شير برخورد كرد و انگشتري به آن داد؟

در كتاب (لب اللباب) قطب راوندي از حضرت رسول(ص) نقل شده است كه: در شب معراج دو لوح را ديدم كه در يكي از آن الواح، فاتحة الكتاب و در ديگري كلّ قرآن نقش بسته بود و از آن سه نور ساطع بود. پس گفتم: اي جبرئيل! اين نورها چيست؟ او گفت: آن سه نور يكي سوره قل هو اللَّه احد و ديگري آية الكرسي و سوّمي يس است.

با توجه به اين روايت آيا ميتوان اين گونه برداشت كرد كه راه سعادت و تكامل بشري و كليد رازهاي قرآني به طور اجماع در همين سه سوره يافت ميشود و ادراك مفاهيم دروني آنها انسان را از مفاهيم بلند عرفاني و الهي تمام قرآن آگاه ميكند؟ اگر جواب منفي است، علّت ساطع شدن نور از اين سه چيست؟

اگر قبول كنيم پيامبر اسلام مسافرت به تمام نقاط آسمان بي كران كرده يك مشكل بزرگ از نظر زمان پيش مي آيد، زيرا زمان لازم براي اين كار آنقدر زياد است كه نه تنها آنچه درباره ي معراج پيامبر مي گويند تطبيق نمي كند بلكه با تمام عمر پيامبر اسلام هم ممكن نيست؟
معمر بن المثني كيست؟
تسنن به چه معنا است
مقصود از «مقام محمود» و دوستيِ «ذوي القربي» چيست؟
قـرآن از سـرزمـيـن مكه تعبير به حرم امن نموده در حالي كه تاريخ نشان مي دهد حرم مكه براي مـسلمانان آنقدر هم امن و امان نبود , مگر گروهي از مسلمانان را درآنجا آزار و شكنجه ندادند ؟ مگر آن همه سنگ بر بدن پيامبر نزدند ؟ مگر بعضي ازمسلمانان را در مكه نكشتند ؟
  1. 2277 از 4632