مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

روش كار و گسترش افكار اسلامي در دانشگاه چگونه مي باشد ؟ اكنون ديده مي شود كه اعتقادات به وسيله برخي از اساتيد مورد حمله قرار مي گيرد و جوّ نامناسبي حاكم است .
با آنكه براي اعتقادات مطالعه كرده ايم ، ولي همچنان آرامش قلبي ايجاد نشده ، چاره چيست ؟
اگر انسان در مذهب حقّه خود شك كند ، تا اتمام مرحله تحقيق چه تكليفي دارد ؟
آيا شك و ترديد در مسايل ديني ، حاصل گناه است ؟
با آنكه براي اعتقادات مطالعه كرده ايم ولي باز آرامش قلبي نيامده چاره چيست ؟
در مذهب حقّه خود شك نموده ام ، تا مرحله تحقيق تمام شود چه بايد كرد ؟
چرا هنگامي كه به خدا ايمان آورده ايم ، باز دچار ترديدها ، تزلزل ها مي شويم ؟
دوستي دارم كه به مباني اصولي دين دچار شك و ترديد شده و اين وسوسه ها برايش نگراني زيادي توليد نموده است . او فكر مي كند بنيان اعتقاداتش خراب شده . البته اين احساس براي ايشان و مشابه او ايجاد مي شود راهنمائي بفرمائيد .
به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام ، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست ، شما بگوئيد چه كنم ؟
چه چيزهايي از معيارهاي اساسي ازدواج بشمار مي آيد ؟
هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود ، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد . آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
براي تسهيل ازدواج دانشجويي چه راهي را پيشنهاد مي كنيد ؟
  1. 2288 از 4632