مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فرازهاي هشتم تا يازدهم خطبه صد و چهل و هفتم نهج‎البلاغه كه قرآن را وسيله هدايت و تجلي خداوند بر انسانها معرفي مي‎كند چيست؟
تفسير فرازهاي چهل و هشتم تا پنجاه و هشتم خطبه صد و چهل و هفتم نهج‎البلاغه كه در آن امام به بيان راههاي شناخت رشد و كمال پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي دوم تا چهارم خطبه صد و چهل و نهم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي درباره قطعيت مرگ براي همه انسانها سخن مي‎گويد چيست؟
تفسير فرازهاي سيزدهم و چهاردهم خطبه صد و چهل و نهم نهج‎البلاغه كه درباره تكليف انسانها به اندازه وسعشان مي‎باشد چيست؟
تفسير فرازهاي هشتم تا پانزدهم خطبه صد و پنجاهم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي مردم را به آمدن منجي بشارت مي‎دهد چيست؟
تفسير فرازهاي شانزدهم تا نوزدهم خطبه صد و پنجاهم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي به توصيف انسانهاي با ايمان پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و دوم خطبه صد و سي هشتم كه در آن امام مردم را از نيرنگ شيطان برحذر مي‎دارد چيست؟
تفسير فرازهاي چهاردهم و پانزدهم خطبه صد و چهل و هشتم نهج‎البلاغه كه درباره تعليل پيمان‎شكني طلحه و زبير بيان شده چيست؟
تفسير فرازهاي شانزدهم و هفدهم خطبه صد و چهل و هشتم نهج‎البلاغه كه امام از هشياري خود در برابر تحولات سخن مي‎گويد چيست؟
1: تفسير فراز هشتم تا سيزدهم خطبه صد و پنجاه دوم نهجالبلاغه كه امام علي(ع) در آن به توصيف خداوند مي‎پردازد چيست؟
تفسير فراز سيزدهم خطبه صدوپنجاه و دوم نهجالبلاغه كه دربارة كيفيت فاصله ميان خداوند و موجودات است چيست؟
تفسير فراز چهاردهم خطبه صد و پنجاه و دوم نهجالبلاغه كه دربارة قابل رؤيت نبودن خداوند بيان شده چيست؟
  1. 2328 از 4632