مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا عقل زن كمتر از مرد است و ميگويند مرد از نظر عقل قويتر است. اين را هم ميدانم كه ميگويند زن از نظر عاطفه قويتر است ولي عاطفه كه جاي عقل را نميگيرد؟

چرا چادر در بعضي مكانها اجباري است؟ آيا در اسلام چادر مطرح است؟

چرا حق طلاق با مردان است و مردان اين قدر آزاد هستند؟با توجه به اين كه در آيات و روايات هيچ نامي از چادر برده نشده، بلكه فقط پوشش سر و گردن و سينه زن سفارش شده است و با مانتو، شلوار و مقنعه ميتوان پوشش لازم را داشته و حجاب كامل اسلامي را حفظ كرد; پس چرا با اين حجاب اجازة ورود به حرم مطهر داده نميشود؟

گاهي انسان در شرايطي قرار ميگيرد كه خود هيچ نقشي در ايجاد آن شرايط ندارد. مثلاً يك انسان مذهبي كه در خانواده مذهبي رشد ميكند، به راحتي و آرامش مراحل كمال را طي ميكند. اما گاهي يك انسان مذهبي در يك خانواده لامذهب متولد شده و مجبور به زندگي با آنها است و هيچ ارادهاي از خود ندارد و در حقيقت اين بالاترين عذاب روحي براي اوست. حال اين مسئله چگونه با عدالت خدا سازگار ميگردد؟ به گونهاي كه حتي دعا و تضرع به درگاه او براي رهايي از اين وضعيت چندان تأثيري ندارد و گاه سبب ناشكري نيز ميگردد؟

با توجه به منع حجاب در كشور فرانسه كه نظر مسلمانان در مورد آن نقض حقوق بشر ميباشد، آيا حجاب اجباري نيز نقض حقوق بشر نميباشد يا بسته به شرايط و دستورهاي ديگر ديني است؟

چرا بايد خانمها حتي زماني كه تنها هستند، با حجاب در مقابل خداوند نماز بخوانند؟

مردي هستم 38 ساله، كه هر وقت دستشويي ميروم، بعد از اتمام بول، اعمالي را كه براي استبراء در رسالهها نوشته شده انجام ميدهم. وقتي وضو ميگيرم، در حال ايستادن و يا نشستن و يا خم شدن و مسح كشيدن به پا، احساس ميكنم چند قطره بول خارج و لباس زير خيس شده است. هر دفعه لباس زير را عوض ميكنم، مجدداً لباسم نجس ميشود. اين مسئله باعث اذيّت خود و همسرم ميشود. چه كار كنم؟ اهميّت بدهم يا نه؟

نام همسر بنده: تقي حسيني ميباشد، و پدر همسرم نيز فرد خيلي مؤمني بود كه به رحمت خدا رفته است. هميشه ميگفت ما از سادات هستيم، ولي از آن جا كه ايشان يك كارگر ساده بود و در آن موقع به لحاظ ندانستن مسئله، كسي در شناسنامه آن را وارد نكرده، حالا از حوزه علميّه ميپرسيم كه ما چگونه سيّد بودن يا نبودن خود را بفهميم؟

آيا رقصيدن در مجالس عروسي گناه است؟

امام(ع) در نهجالبلاغه در نامه 31 فرمود: زن ريحانه است، نه قهرمان. او را در پرده حجاب نگاهش دار. آيا همه زنان اين گونهاند؟ مگر همه مردان در امور سياسي لايقند؟ چراحضرت با آن همه گستردگي فكر و انديشه اين گونه در مورد زنان سخن گفته است؟

فلسفه حجاب و بررسي آيات و روايات در اين زمينه چيست؟

  1. 2334 از 4632