مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خانم معلم 26 سالهاي هستم كه شوهرم خيلي سخت گير و متعصب بوده و زود قهر ميكند و به من اجازه فعاليتهاي اجتماعي را نميدهد و من نيز در برابر تعصبهاي بيجاي او صبور بودم، ولي ديگر خسته شدم. چه بايد كنم؟ لطفاً راهنمايي نماييد.

دبير آموزش و پرورش هستم. به خاطر سابقه بدي از خاطراتدوران نامزدي دارم، اكنون زندگيم دستخوش حوادثي شده است كه ارائة روند آن خوشايند نيست. براي خروج از اين وضع چه بايد بكنم؟

آيا خواهر م كه معلم است، مي تواند بدون اجازة شوهرش مبلغي به پدرم كمك كند؟

راه هاي جلوگيري از اختلافات درون خانواده و بر قرار كردن نظم در خانواده را بيان كنيد.

علائم بلوغ در پسران و دختران چيست؟

آيا حضور در عروسي اي كه در آن ارك و رقص و آواز باشد ، در صورتي كه خانمها حجاب خود را رعايت كنند ، چه حكمي دارد ؟ آيا گناه كبيره است ؟

در چه مواقعي مجامعت خوب نيست؟

مغازه پدرم در نزديكي يكي از مدارس دخترانه قرار دارد. يكي از دختر ها موقع رفتن به مدرسه خيلي به من نگاه مي كند و من هم نگاهش مي كنم . مي دانم اين كار زشت است و گناه. براي ترك آن به او تذكر دهم به من نگاه نكند يا راه ديگري پيشنهاد مي كنيد؟

چرا اسلا م بر كنيزان لازم ندانسته است كه داراي حجاب باشند، در حالي كه ميدانيم حجاب موجب شخصيت زن است؟

تكاليف و وظايف ديني پدر و مادر از لحظه تولد كودك چيست؟

علت افسردگي و كسالت روحي چگونه است و چطور ميشود انسانها از آن نجات يابند؟

مالي كه انسان پيدا مي كند و تا يكسال صاحبش را پيدا نمي كند مي تواند اين مال را به زني بدهد كه شوهرش مرده و فرزندان يتيم دارد؟

  1. 2346 از 4632