مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر پدر و مادر در منزل سر مسائل جزئي با يكديگر دعوا كنند، ما بچه ها چه كار كنيم؟

من اذان نمازم را همان طور كه نشسته ام و مقنعه و چادرم را سر مي كنم مي خوانم،بعد بلند مي شوم و اقامة نماز را مي گويم و نماز را شروع مي كنم. آيا اشكالي دارد؟

زن در چه مواردي بايد مطيع شوهرش باشد؟

آيا رفتن به مجلس عروسي كه در آن خواننده و نوازنده هستند و افراد مسكرات مي نوشند، جايز است؟

معيار به تكليف رسيدن دختران به سن نُه سالگي است يا ديدن عادت ماهانه؟

چگونه مي توان شاد زيست؟ اين جمله از زمان دبيرستان (كتاب معارف) هميشه در ذهنم دور مي زند كه: خوشي هاي اين دنيا زودگذرند. فردي گوشه گير و افسرده شده ام. دوستان و خانواده ام دائماً اين جمله را به من مي گويند كه چرا اين قدر بي ذوقي!

چرا همسرم علاقه ندارد با من بيرون از خانه بيايد و فقط با دوستانش رابطه دارد؟

با پسري كه به عقد او در آمده ام سازش ندارم، ولي از رفتن به دادگاه هراس دارم و از پدر و مادرم خجالت مي كشم. دعا مي كنم كه رفتارمان درست شود، اما تا به حال لحظة خوشي نداشته ايم چه كار كنم؟

خواهر 16 سالهاي دارم كه در دبيرستان تحصيل ميكند او دختر با حجابي است، ولي اخيراً از خاطراتش فهميدم كه عاشق پسري شده است او را چگونه راهنمايي كنم؟

معيار اصلي در انتخاب همسر چيست؟

براي زن، اطاعت از شوهر مهم تر است يا پدر و مادر؟

آيا اشكالي دارد زن و شوهر چند سالي از بچه دار شدن جلوگيري كنند؟

  1. 2349 از 4632