مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر هنگام سجده رفتن مانعي بين مهر و پيشاني مانند چادر قرار بگيرد، آيا نماز باطل است؟ آيا ميتوان سر را از روي آن برداشت و مانع را بر طرف كرد؟

در مورد حجاب خواهران حديثي از حضرت علي(ع) بنويسيد؟

جواني اخيراً مرا مجذوب خود كرده است و از من ميخواهد كه با او باشم. اين شخص از من ميخواهد تا عيد صبركنم تا ايشان به خانواده خود بگويد و از من خواستگاري كند نميدانم چه كنم. از شما خواهشمندم به من كمك كنيد.

احساس ميكنم از لحاظ هوش در سطح پاييني هستم و هر چه درس ميخوانم، هيچ متوجه نميشوم. اين موضوع مرا رنج ميدهد وضع مادي ما هم مناسب نيست و ميترسم شرمنده پدر و مادر شوم. به همين جهت ترس دلهره دارم.

حد حجاب و پوشش زن چيست ؟

راه تحصيل رضايت پدر و مادر چيست ؟

اگر شوهر در دبر زنش انزال كند, آيا زن در حالي كه مقداري مني در داحل دبرش باقي است مي تواند نماز بخواند؟

منظور از حجاب كامل چيست و فرق دامن و شلوار هر كدام به صورت جداگانه و قابل قبول در حفظ و رعايت كردن حجاب چيست؟

اگر به خاطر دوري راه , رفتن به مزار پدر و مادر مشكل باشد, آيا ثواب خواندن فاتحه از راه دور به روانشان مي رسد؟ و اگر با وجود نزديكي محل دفن پدر و مادر فرزند براي خواندن فاتحه به قبرشان نرود, آيا آنان چشم انتظار او هستند؟

چرا بي حجابي روز به روز بيشتر مي شود؟

نحوه پرداخت مهريه زن چگونه است ؟

سال آخر دبيرستان هستم و خواستگاريهاي خوب دارم، ولي متأسفانه در زماني كه كلاس پنجم بودم، مورد تعدّي يكي از اقوام قرار گرفتم. حال نميتوانم اين مسئله را به خواستگارم بگويم. آيا لازم است اين مسئله را به خواستگارها بگويم؟ آيا من گناهكارم؟ تكليفم چيست؟

  1. 2357 از 4632