مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر انسان دو همسر موقت يا دائم داشته باشد آيا ميتواند جلوي يكي با ديگري نزديكي كند يا خير؟

حكم نگاه كردن به زن هايي كه پير و فرتوت هستند يا زنان روستايي، عشاير و تركمنها كه كاملا حجاب را مراعات نميكنند چيست؟

ده سال قبل پدرم فوت نمود و زن پدرم با سه فرزندش تا كنون در اتاقي در ساختمان مسكوني ما زندگي مي نمايند. برادرم سال دوم دبيرستان و با همسرم نامحرم است . همسرم اين موضوع را بهانه كرده وخواهان جدا كردن آنان است , گرچه قادر به ادامهء زندگي مستقل نمي باشند. راهنمايي ام فرماييد.

من داراي دو دختر و كارمند هستم . شوهرم مدام از من مي خواهد كه بچه دار شويم تا شايدپسري داشته باشد, در حالي كه فرزندانم هنوز كم سن و سال هستند چگونه او را قانع و منصرف كنم ؟

پدر و مادرم ديگران رابه رخ ما ميكشند، اين رفتار باعث شده من نتوانم مشكلاتم را با آنها در ميان بگذارم و گاهي متوسل به دروغ و گاهي آرزوي مرگ ميكنم و يا آرزوي جدايي از آنها، لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

از نظر دين و فرهنگ آيا زن ميتواند از مرد خواستگاري كند اگر ميتواند از چه راهي اقدام كند؟

شجره نامه امام زاده بي بي دختران در سه كيلومتري تخت جمشيد چيست؟

چه اوقاتي براي مباشرت و نزديكي مناسبتر است و چه اوقاتي مناسب نيست.

آيا طلاق در جايي كه زن يا مرد, دين خود را در خطر مي بينند (مثلاً زن مي داند كه به واسطه ءادامه زندگي مجبور است حجاب خود را كنار بگذارد يا در مجالس گناه شركت كند يا لقمه حرام بخورد و...)جايز است ؟

چگونه مي توان مراحل عرفان را گذراند و حجاب ها را از جلوي ديدگان كنار زد و ملكوت آسمان ها و زمين را ديد؟

در صورتي كه مواقعه (نزديكي ) انجام شده باشد و زوج ادعا كند به طرق مصنوعي و طبيعي جلوگيري شده و مدارك ارائه شده از جانب زوج حاكي از عدم حضور وي در محلّ سكونت زوجه باشد و نيزاظهارات ضدّ و نقيض زوجه عدم صداقت وي را به اثبات برساند, آيا مي توان از موارد مذكور استفاده كرد كه بچه ملحق به شوهر نيست ؟ و آيا زوج مي تواند مواقعه را انكار كند؟

نظر به اين كه عدم صداقت زوجه و خانواده اش به دفعات محرز شده و قصد سوء استفاده ازروابط زوجيت و صداقت زوج داشته اند, آيا از ظاهر قضيه مي توان به باطن حكم كرد؟

  1. 2363 از 4632