مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا درست است كه مهرية خانمي هموزن خودش باشد؟ آيا مي شود مثلاً قلب يا كلية داماد را مهرية زن قرار داد؟ اگر بر اين اساس عقد خوانده شد، آيا عقد باطل است؟

چرا زنان در انجام هر امري نياز به رضايت شوهر دارند و بر عكس اين صادق نيست؟

دربارة مقدس بودن برخي از مكان ها توضيح دهيد و اين كه چرا خانم ها بايد در اين مكان ها حتماً با چادر وارد شوند؟

چرا مرد بايد به زن خرجي بدهد؟ چرا زن نبايد خرجي مرد را بدهد؟

اختلاف با همسر

برادر بزرگم با همسرش اختلاف دارند. با اين كه چهار فرزند دارد، ولي حاضر نيست در خانه بماند و اگر به خانه بيايد، دعوا راه مي اندازد و از هيچ كس حرف نمي شنود. مرا راهنمايي كنيد.

چگونه مي توان عقايد مذهبي را در فردي (همسر) تقويت كرد؟

آيا حق طلاق مي تواند با زن باشد؟

در جشن عروسي از دوربين فيلمبرداري استفاده مي كنند، چه حكمي دارد؟

چرا زنان نمي توانند به خواستگاري مردان بروند؟

چرا در اسلام حق طلاق برعهده مردان است، آيا حق زنان ضايع نمي شود؟

چرا مرد تا زماني كه همسرش در قيد حيات باشد، نمي تواند خواهر او را به همسر برگزيند ، در حالي كه خواهر زن جزء محارم نمي باشد؟

  1. 2371 از 4632