مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً دلايل تعدد همسران پيامبر اكرمو ائمه: را بازگو كنيد؟

شوهري دارم كه با ايمان، با غيرت، اهل كار و پايبند به اصول و مذهب اسلامي، ولي از ابتدأ به نماز خواندن عادت نكرده و اكنون كه 40 سال دارد، نماز نميخواند! شيوه فراخواندن ايشان به نماز چيست؟

به نظر من و بيشتر دخترهاي هم سن و سال خودم كه نظري شبيه نظر مرا دارند، در حق زنان ظلم ميشود; براي مثال برادر من معتقد است كه دخترها بايد همة كارها را در خانه، چه ساده و چه سنگين و سخت انجام دهند، در صورتي كه خودش فقط به فكر خوش گذراني و خوردن و خوابيدن است و درس هم نميخواند و به من هم كه علاقة زيادي به درس دارم ميگويد: درس به چه درد دختر ميخورد، دختر فقط بايد كار كند. آيا اين طرز تفكر، در مورد دختران، صحيح است يا نه؟

حدود حجاب اسلامي براي بانوان از نظر قرآن كريم تا چه حد است؟

زني عقد كرده ولي در خانه پدرش ميباشد، اگر همسرش او را از كاري نهي كند ولي زن انجام دهد، آيا گناه و سرپيچي از فرمان شوهر محسوب ميشود؟

در آية نخست سورة مُجادله آمده است: زن دربارة شوهرش با خدا مجادله ميكند. منظور از اين عبارت چيست؟

چرا بايد به پدر و مادري كه لياقت پدر و مادري ندارند، احترام گذاشت؟ آن هم در حدّي كه بايد خودمان را جلوي پايشان قرباني كنيم تا راضي شوند، آيا فقط به خاطر اين كه ما را به دنيا آوردهاند، بايد احترام گذاشت؟! ما اصلاً نخواستيم به دنيا بياييم!

الف ـ چرا حجاب در بيشتر خانوادهها كم رنگ شده است؟ ب ـ چرا بعضي از خانوادهها بيش از حد پاپبند هستند؟

الف) ايمان چند درجه است و آيا ايمان اكتسابي است؟ ب) ازدياد ايمان به چه چيزي است؟ ج) آيا تمام مؤمنان در بهشت حتي طبقه پايين عارف و عاشق خدا خواهند بود و حجابي مابين آنها و خدا نخواهد بود، يا اين كه محجوب خواهند بود؟

با اين كه خداوند فرموده است: به پدر و مادر خود احترام كنيد، چرا در آيه 50 سوره مؤمنون: وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُوَّ ءَايَةً پسر را بر مادر مقدم كرده است؟

چرا در موضوعاتي كه خداوند در آنها زنان را مورد خطاب قرار ميدهد، چيزي به جز حجاب و عفت يا طرز برخورد ظاهري آنان نيست؟ چرا در مورد كارهاي خيري كه زنان ميتوانند انجام دهند و در مورد شغل آنان و تربيت فرزند توصيهاي نفرموده است؟

حجاب مرد در حال نماز و غير نماز چه مقدار است؟

  1. 2374 از 4632