مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در انتخاب همسر حرف آخر و نهايي را چه كسي بايد بگويد؟ به عبارتي انتخاب همسر بيشتر مربوط است به خود جوان يا پدر و مادر؟

اگر شخصي يك زن داشته باشد و زن ديگري اختيار كند به خاطر شرايط شغلي مثل خادم مسجد يا حرم منظور زن موقت است آيا اشكال شرعي دارد يا خير؟ آيا رضايت زن اول شرط است يا خير؟

اگر مرد هر چيز به زن مي گويد جهت نماز و حجاب و اصول دين اما زن حرف او را گوش نكند و عمل نكند مرد بايد چكار كند و اگر هم روي بچه باز شد از جهت لجبازي مرد بايد چه كار كند؟

مردم ايران براي چه انقلاب اسلامي را بوجود آوردند مگر حجاب در آن زمان بهتر از هم اكنون نيست مگر پول نفت را اكنون ميبينيم كه ملي شدن نفت يكي از شعارهاي آيت ا... خميني( بوده است؟

قرباني كردن گوسفندي براي كسي كه از سفرهاي زيارتي يا نوعروسان آيا كار درستي است؟ همين طور براي خانه يا مغازهاي كه تازه خريده اند ميخواهم بدانم اين كارها ريشه روايتي يا سنتي دارد؟

چرا من وقتي يك نفر از دختران خوابگاهمان را دوست دارم بروز نميدهم دوستيم را؟

خواهشمندم با خواندن اين نامه مرا راهنمايي كنيد به هر روشي كه مي توانيد مثلاً معرفي كتاب و ... ،دختري 20 ساله هستم كه چند ماه پيش به طور خيلي اتفاقي با پسري آشنا شدم كه دو سال از من كوچكتر است، او پسري است كه با دوستان ناباب راه ميرود ولي خودش دلي پاك و قلبي رئوف دارد، من با او رابطه خواهر برادري ديني آغاز كرده ايم نه مثل جوانان ديگر در حد نام و سوء استفاده از آن، او تنها پسري است كه من در اين 20سال با او حرف زده و اعتماد كرده ام من اهل هيچ گونه روابط دوست دختر و پسري نيستم ابدا او هم با اينكه با دختران زيادي به قول خودش در ارتباط است اما به هيچ وجه با من مثل آنها رفتار نمي كند و از حد خودش تجاوز نكرده، شايد باور نكنيد هيچ گاه در تمام عمرم از هيچ دختر يا پسري خوشم نيامده است، من او را حتي از برادران تني خود بيشتر دوست دارم و هميشه براي هدايت او به راه راست دعا كرده ام، به اندازه تمام عمرم گريه كرده ام حتي با هر بار نماز خواندن به جاي او هم نماز مي خوانم، مي خواهم از شما بپرسم آيا اين رابطه ها در حد ديدن و حرف زدن گناه دارد؟ من در اين مورد هم با او صحبت كرده ام من دختري با حجاب و چادري هستم و محرم و نامحرم برايم بسيار مهم است از صميم دل از شما خواهشمندم هستم مرا راهنمايي كنيد و براي هر دوي ما آرزوي توفيق باشد كه همه ما رستگار شويم؟

آيا شما چادر پوشيدن را براي يك زن امري مهم و اساسي مي دانيد؟ در اين باره توضيح دهيد.

چرا در رسانه هاي گروهي از خانمهايي كد بانو سازگار استفاده نمي كنند، كه اينطور زننده صحبت مي كنند، با همسرانشان و بعضي از دختران الگو براي خودشان مي گيرند و پياده مي كنند، بعضي از خانمهايي كه با آبروداري زندگي مي كنند و اموراتشان را خوب مي گذرانند من بارها با خانوادهايي كه در تماسم راه قناعت و زندگي را مي آموزم كه چه كنند دچار سوء تغذيه بر اثر فقر نشوند.

يكي از بستگانم كه به من نامحرم است در نزد من بي حجابي مي كند اما من نسبت به او بي اعتنايي مي كنم و به او هم تذكر دادهام و نمي شود قطع رابطه كنم آيا براي من گناه محسوب مي شود يا خير؟

آيا شما چادر پوشيدن را براي يك زن امري مهم و اساسي ميدانيد؟ در اين باره توضيح دهيد.

در جامعه الآن كه آزادي وجود دارد، چگونه مي توان حجاب را به طور صحيح رعايت كرد؟ و با افرادي كه بي حجابند، چطور بايد برخورد كرد؟

  1. 2381 از 4632