مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بفرماييد جلوي اين همه بيحجابي و بد حجابيها را چه كسي بايد بگيرد؟

چرا در جامعه ما بي حجابي گسترش يافته است ؟

مدتي پيش براي من خواستگاري از طرف فاميل مادرم آمد ما همه راضي بوديم حتي من و خانوداه ام با همه تحقيقهايي كه كرديم معلوم شد پسر خوبي است اما وقتي اين خبر به عمه ام رسيد خيلي ناراحت شد زيرا او مرا براي پسرش مي خواهد. عمه ام با ما قهر كرد و به مجلس خواستگاري من نيامد. اما پسرش آمد و خانواده داماد را تهديد كرد كه اگر بخواهند با ما وصلت كنند حتماً بلايي به سر پسرشان مي آورد و خانواده آنها مجلس را ترك كردند از طرفي از پسر عمه ام زياد راضي نيستم و احساس مي كنم هنوز بچه است و از زندگي چيزي نمي داند با وجود اينكه 23 سال دارد. عمه ام از بچه گي مي گفت شما دو تا مال هم هستيد و تعصب خاصي روي من دارد.

آنها هر خواستگاري كه مي آبد همين كار را مي كنند و از آن روز به بعد هر كجا كه مي روم دنبالم مي آيد و در مواردي مرا تهديد به مرگ و كشتن مي كند!

آيا حجاب فقط مخصوص زنهاست؟ توضيح دهيد.

اگر نامحرم برخورد اتفاقي داشته باشد با خانمي كه حجاب درستي از نظر مو نداشته باشد گناه دارد؟

پدر و مادري كه فرزندشان به سني رسيده اند و آنها رعايت اصول را نكرده اندبچه آنها كمبود دارد چگونه جبران كنند؟

آيا نبايد همانطور كه مرد با زن از نظرهايي متفاوت مي باشد نوع احترام فرزندان نيز نسبت به پدر و مادر تقريباً متفاوت باشد؟

چه راهكارهايي وجود دارد تا پدر و مادر بهتر فرزندان را كاري بار بياورند و بيشتر فرزندان احساس مسئوليت كنند؟

آيا مرد در خانه بايد طوري باشد كه پسران و دختران از او بترسند و يا بايد با ملايمت رفتار كند اگر خطايي از بچه ها سر بزند پدر خانواده بايد با كتك رفتار كنديا نه، اگر بچه كاري كند آيا اين درست است كه پدر به مادر خانواده سركوفت بزند و بگويد تو بايد مواظب آنها مي بودي، چرا پسر جوري كه دختر تربيت مي شود نيست.

يك برادر 18 ساله چه حقي در دخالت كارهاي خواهر 15 ساله اش دارد. اصلاً حق دخالتي دارد يا نه؟ و چرا پدر و مادر بيشتر به حرف پسرشان گوش مي دهند؟

اگر زني مبلغي پول از شوهر خواسته باشد و شوهر آن مبلغ پول را براي او ندهد در صورتي كه داشته باشد اگر زن مخفيانه از آن پول بردارد آيا صحيح است؟

پدر و مادر و خواهر و برادرم در خانه به من بي اعتنايي مي كنند و برخورد خوبي با من ندارند و هميشه با من دعوا و مرا سركوب مي كنند و مي گويند تو از پسر دايي و پسر همسايه ياد بگير و بعضي وقتها هم به خاطر اين مرا كتك مفصل مي زنند. من چه طور با اينها رفتار كنم كه هميشه خون من در شيشه نباشد و كتك نخورم؟

  1. 2383 از 4632