مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زني 20 ساله هستم سه سال در عقد همسرم هستم. اكنون دو ماه است كه تشكيل زندگي داده ايم طولاني بودن مدت عقد سبب مشكلات و اختلافاتي و حتي قهر ميان شوهر و خانواده ام گرديد. با اين همه بشدت به هم علاقمنديم به خاطر اختلافات ميان همسر و خانواده ام او مانع رفتن من به خانه پدرم است. آنها نيز بديدار من نميآيند و گمان مي كنند من شوهرم را به آنها ترجيح داده ام. به همين دليل اصرار بر جدايي ما دارند. از طرفي همسرم نيز گمان مي كند كه پدر و مادرم مرا فراموش كرده اند وقتي اصرار مي كنم مرا به خانه آنها ببر مي گويد آنها اگر تو را ميخواستند حداقل به ديدنت مي آمدند. والدينم دائم جهزيه ام را به رخم مي كشند و تهديد مي كنند كه روزي ميآيند و مي برند. باز هم مي گويم شوهرم مرد خوبي است و من او را دوست دارم و از نظر مالي هم مشكلي نداريم اما ناراحتي من اين است كه در قبال ممانعت همسرم از ديدار والدينم و نيز دخالتهاي پدر و مادرم مبني بر طلاق چه كنم؟

لطفاً نامه در تلويزيون مطرح نشود. پاسخ بنده و خانم فاطمه سلطاني را چون در يك خانه زندگي مي كنيم در يك پاكت ارسال كنيد

جواني با اين كه همه ويژگي ها را داشته باشد و به خواستگاري آمده باشد ولي آن دختر را نمي خواهد و فقط براي پول پدر دختر آمدهو دختر هم اين موضوع را مي داند ولي نمي تواند آن را ثابت كند بايد جواب اين جوان را چگونه بدهد؟

جواني اگر از لحاظ ديني خوب ولي كار نداشت براي خواستگاري آمده باشد بايد جواب آن جوان را چگونه بدهيم؟

چگونه مي توان با پدر و مادر ارتباط برقرار كرد؟

چگونه با شوهر خود در منزل رفتار كنيم؟

زماني كه در جامعه اتفاقي در خصوص دختران پيش مي آيد مادرم فوراً از خود واكنش سوء نشان مي دهد به نظر شما رفتار ما چگونه از ملتهب شدن جو خانوادگي پيشگري مي كند؟

چرا در ايران اگر دختران و پسران با هم ارتباط داشته باشند جرم محسوب مي شود؟ حتي يك درخواست ساده.

چرا فرهنگ غرب در بين جوانان كشور ما اينقدر گسترش پيدا كرده است بخصوص در بين دختران آيا راه پيشگي ندارد؟

چرا براي دختران سختگيري مي كنند؟

بهترين روش براي تربيت دختران و پسران كه دوران بلوغ را طي مي كنند براي محافظت از گناه چيست؟

فرزنداني كه پدر و مادر آنها رعايت ادب و تربيت را نكرده اند چگونه كمبود خود را جبران كنند؟

هنگامي كه پدر و مادري قصد ممانعت با حجاب دختري داشته باشند آيا دختر حق بد سخن گفتن را با آنها دارد؟

  1. 2385 از 4632