مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر همه انسانها از نسل حضرت آدم ( عليه السلام ) هستند ، چرا نژاد انسان يكي نيست و نژادهايي گوناگون وجود دارد؟
اگر ماشيني خراب از آب درآيد دليل بر اين است كه سازنده آن در ساختنش اشتباهي مرتكب شده است . آيا در خلقت انسانهايي كه ناقص هستند ، اشتباهي رخ داده است؟
انسان از چه آفريده شده است؟
چرا خداوند برخي انسان ها را زيبا و برخي را زشت مي آفريند؟
چرا انسان از سرنوشت خود آگاه نيست؟
منظور از امانت الهي چيست كه بر عهده انسان گذاشته شده است؟
آيا نعمتهايي كه در اختيار انسان است ، امانت محسوب مي شوند؟
موضوع « منزلٌ بين منزل » كه در مبحث جبر و اختيار مطرح است ، يعني چه؟
چرا خداوند انسان را آزاد قرار داده است؟
آيا اين كه انسان كاري را از ترس كيفر بجا بياورد ، نوعي جبر نيست؟
آيا اين كه تمام رويدادها در « امّ الكتاب » ثبت است ، با اختيار و آزادي انسان سازگار است؟
خوشبختي و بدبختي انسان در دست كيست؟
  1. 239 از 4632