مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر دو پسر در 11 يا 12 يا 13 سالگي با هم نزديكي كرده باشند و يكي از آن پسرها بخواهد با خواهر ديگري ازدواج كند از نظر شرعي اشكالي دارد؟

آيا حضرت مريم ازدواج كرده است؟ مطلبي كه منشأ پيدايش سؤال شده اين است كه تولّد موجودات به خصوص انسان ها بايد از طريق پدر و مادر باشد، بر اين مبنا چطور مي شود فرزندي همچون عيسي بدون پدر متولّد شود؟

در نامه قبلي در مورد ازدواج گفته بوديد: با وجود خواهران بزرگ تر اقدام به ازدواج كنم، اما با اين كار چه اتفاقي براي خواهران بزرگ تر خواهد افتاد: نوشته ايد در مجالس شركت كنم، اما چگونه شركت كنم، در حالي كه به چشم ديگر به من نگاه مي كنند؟

مدت سه سال است كه با پسرخالهام ازدواج كرده ام و يك دختر دارم. زندگي ام با همسرم خوب است اما اگر خاله و شوهر خاله ام بگذارند. اختلاف والدينم با پدر و مادر شوهرم كه از سال ها پيش ما وجود داشته و با ازدواج ما بيشتر شده، مشكلات غير قابل تحملي را براي من ايجاد كرده است. علاوه بر اين كه مانع رفتن من به منزل مادرم مي شوند، حرف هاي ركيكي به وي مي زنند كه تحمل شنيدن آن را ندارم. با پدر و مادر شوهرم زندگي مي كنيم كه مانع زندگي مستقل ما مي شوند. شوهرم نيز بي اراده است و در راستاي حرف هاي آن ها حركت مي كند و ... .

از گذر عمر و از مردن مي ترسم. از اين كه بي ايمان از دنيا بروم مي ترسم. از مورچه و جوجه و حيوانات مي ترسم، حتي از ازدواج مي ترسم، چون فكر مي كنم همسر نيز مانند پدرم رفتار خواهد كرد. مرا راهنمايي كنيد!

هابيل با چه كسي ازدواج كرد؟

يكي از رسم ها و سنت هاي اسلامي ازدواج است. مراسم عقد و عروسي چگونه برگزار شود كه گناه نباشد، بلكه ثواب اخروي داشته باشد؟

آيا در مسجد مي توان عقد زناشويي را جاري كرد؟

آيا در ازدواج اذن پدر دختر لازم است؟ اگر لازم باشد و دختري بدون اذن پدر با پسري به محضر برود و ازدواج كند، چه حكمي دارد؟ آيا زنا محسوب ميشود؟

در سال 1368 ازدواج كردم. چند سال است همسرم با پدر و مادر و برادر و خواهرانم قهر است و اجازه نميدهد كه با آنها رفت و آمد داشته باشم و حتي تلفن نزنم. وظيفه من درخصوص رفتار با همسر و صلحه رحم چيست؟

از اين كه با ما مكاتبه نمودهايد سپاسگزاريم.

آيا زندگي حضرت ولي عصر فرشته گونه است يا طبيعي و تجربي (ازدواج و توليد مثل)؟

منظور از قمر در عقرب چيست؟ آيا در تمام سال قمر در عقرب است؟ چه حكمتي دارد كه ازدواج و نزديكي در آن ساعت نهي شده است؟

  1. 2406 از 4632