مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قبال پدر و مادر چگونه رفتار كنيم تا هم خداوند از ما راضي باشد و هم عاق والدين نشويم؟

در مورد بيماري پيسي و علائم آن مختصري توضيح بدهيد. آيا درمان دارد يا بايد معجزه آسا شفا پيدا كند؟ اين چه بيماري است كه حتي در مسائل ازدواج مطرح شده است؟

حضرت علي(ع) در چه سني ازدواج كرد و در چه سني به امامت رسيد؟

در روايات وارد شده: اگر نيت ما از دعا خير باشد، دعاي ما به اجابت مي رسد. به چه دليل ما كه نيت خير داريم و دعا براي ازدواج مي كنيم، به اجابت نمي رسد؟

براي حلّ مشكل تأخير در ازدواج چه دعايي بايد بخوانيم؟

اينجانب دختري 25 ساله و دانشجوي دبيري هستم. اگر براي حلّ مسئله ازدواج نامه اي بنويسم و در ضريح يكي از ائمه(ع) بيندازم، آيا حاجت اينجانب برآورده مي شود؟ اين كار صحيح است؟

دختري 21 ساله و دانشجوي ترم ششم علوم تربيتي هستم. مدرك برايم ارزشي ندارد. از آينده و ازدواج نا اميدم. نمي دانم براي چي بايد زندگي كنم. چيزي در دنيا نيست كه مرا به شوق آورد. هميشه احساس مي كنم هر لحظه از عمرم مي گذرد، يك گناه برايم محسوب مي شود و خدا از من خيلي دور است. نمي توانم به خدا برسم. چقدر اسلام سخت است! نمي توانم تا اين حد باشم. غمگني و افسرده و نااميد از خويش، و نمي دانم كه انسانها به خاطر چه چيز با اهميتي بايد زندگي كنند. هدف چيست و حقيقت كدام است؟

به فردي قول ازدواج دادهام اما پيش از عقد متوجه شدم كه اعتقاداتش با من تفاوت دارد. او به احكام و قوانين اسلام بي توجه است. به نماز و رعايت حلال و حرام در مال بي اعتنا است. به راحتي دروغ ميگويد و شركت در عزاداري امام حسين (ع) و گريه بر حضرت را موجب تأثير رواني منفي ميداند. به نوارهاي مبتذل گوش ميدهد آيا شرعاً موظفم به قولي كه به او دادهام عمل كنم ؟

خواهر اينجانب مدت ده سال است ازدواج كرده و تا كنون دو نوبت خود به خود سقط كرده است .آيا ايشان مسئوليت و گناهي دارد؟!

تاريخ دقيق ازدواج حضرت علي 7و فاطمه 3چه زماني بوده است و هر كدام چه سنّي داشته اند؟

در تاريخ آمده روز نهم محرّم , ميلاد مريم همسر يوسف نبي است . مگر يوسف با زليخا ازدواج نكرده بود؟ آيا اين واقعه در تاريخ صحت دارد؟

گرتفار استمنا بودم و با نصايح شما ترك كردم , ولي با عوارض آن درگيرم . ازدواج كردم و بر اثرناتواني جنسي طلاق دادم . هم اكنون با ترك استمنا فكر مي كنم از خدا دور شده ام و به همه چيز شكاكم . همسرم مي گفت : حجاب كهنه شده است و تو بد دلي ! هر لحظه منتظر عاقبت بدي هستم !

  1. 2418 از 4632