مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مي توان اين جهان را براي بشر چون آزمايشگاهي دانست؟
چرا در اين زمان حرف اول را پول و پارتي ميزند؟پد يدار شناسي چيست ؟ ديدگاه هوسرل در اين رابطه را بيان فرماييد .
آيا كثرت احتلام در افراد امر عادي و طبيعي است؟
در «حلية المتقين» خواندهام كه: «هر كس لباسهايش را ايستاده بپوشد، تا سه روز دعايش برآورده نميشود.» حال در بعضي مواقع كه نميتوانيم لباس را آن طور بپوشيم (مثل ايام عادت) تكليف چيست؟

چرا خدا بين پيامبران و ديگر انسان ها فرق گذاشته و تنها به پيامبران عصمت و دوري از گناه و بدي اعطا كرده است؟
3- مي خواهم بدانم كه آن پيرمرد كور و عصا به دست چه كسي بوده است؟
چرا اين ماركسيستها و چپ گراها كه هيچ نمي فهمند از نظر ماديات و صنعت پيشرفته اند ولي ما خداپرستان دانا و فهميده به هيچ نرسيده ايم؟
آيا پيشرفت صنعتي اروپا دليل ترقي فضايل اخلاقي آنهاست؟
براي پيشرفت كارها چه نصيحتي داريد؟

امام علي (ع) در خصوص پيشهوران و بازرگانان چه توصيهاي به مالك اشترفرمودند؟
آيا در جامعه بايد تبعيض وجود داشته باشد؟  1. 243 از 4632