مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دخترم در تهران تنها است , وضعيت اقتصادي خوبي ندارد. هر چه امكان ازدواج فراهم شد,جواب منفي داد. مشكل مسكن هم دارد چه كنيم ؟

آيا زن پس از ازدواج در وطن كاملاً تابع همسر است ؟

دبير آموزش و پرورش و مجرد هستم . حقوقم را جمع مي كنم تا براي ازدواج جهيزيه تهيه كنم . آيا بر من خمس و زكات واجب مي شود؟

ازدواج فرزندان آدم چگونه بود؟

در صورتي كه وام ازدواج مجدد و وام بهره اي اشكال شرعي داشته باشد و راه هاي ديگر براي حل مشكلات مالي وجود نداشته باشد چه راهي را پيشنهاد مي كنيد؟

آيا شرعاً جايز است به دليل ضعف اقتصادي با سند ازدواج جهت مراسم عروسي دوبار وام گرفت ؟

زني 26ساله هستم و با پسر دايي ام ازدواج كرده ام ; مرا كتك مي زند و به من اهانت وجسارت مي نمايد وقتي از خانه بيرون كرده است . مي گويد: آن قدر تو را اذيت مي كنم تا مهريه ات را ببخشي ومن طلاقت دهم . من براي رضاي خدا, زن اين مرد بچه دار شدم , اما او اين چنين حقم را داد. آيا همهء مردهاچنين هستند؟

خداوند براي چه از پانزده سالگي حس شهوت را در درون انسان قرار داده است , كه قراراست كه من در سن 22يا 23سالگي ازدواج بكنم , پس چرا بايد از 15سالگي , آن مشكلات را تحمل بكنم , آيامشكل از ما است يا از...؟

صيغهء عقد موقّت به چه صورت است ؟ آيا ترجمهء آن كافي است و شرايط آن به چه شكلي است ؟

در مورد ازدواج با همسر كارمند و مزايا و معايب آن مرا راهنمايي كنيد.

نحوهء تحقيق و بررسي براي ازدواج را برايم بيان فرماييد, از چه طريق و راه هايي مي شود به ماهيت واقعي طرف پي برد؟

دوست شدن دختر و پسر, قبل از ازدواج , از نظر اسلام چه حكمي دارد؟

  1. 2433 از 4632