مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دختر و پسري كه به عقد هم درآمدهاند اما ازدواج كامل انجام نداده اند، چقدر به هم محرمند؟

هدف از ازدواج چيست؟

آيا سنّي كه براي ازدواج دختران گذاشته اند كافي است؟

سن قانوني ازدواج چقدر است؟

مردي كه زن دارد، مي تواند صيغه كند؟

آيا اعمال نامشروع پدر پيش از ازدواج در آينده فرزندان تأثير دارد؟

روايت شده كه زني نزد رسول اكرم(ص) آمد و اظهار داشت: از همسرم جدا شده ام و او قصد دارد فرزندم را از من جدا كند، پيامبر(ص) با اشاره به اين كه مادر زحمت حمل فرزند و زايمان و شيردادن را متحمّل مي شود، فرمود: حضانت فرزند از آن مادر است تا زماني كه ازدواج مجدد نكند. بر اساس اين روايت چرا در دادگاه هاي كشور حضانت فرزند پس از سن معيّن به پدر واگذار مي شود و مادر از اين حق محروم است؟ چرا پيامبر(ص) فرمود: زن در صورتي كه ازدواج مجدد كند، بايد حضانت فرزند از او گرفته شود؟

آيا در مورد ازدواج با فردي كه مناسب است و در مورد او شك و ترديدي وجود ندارد و زن و مرد همفكر هستند، لازم است استخاره شود؟

اگر زني كه در حال احرام است، با مردي كه در حال احرام نيست ازدواج كند، حكم عقد او چگونه است؟

علت آن كه حضرت محمدعليهالسلام در سن پيري با دختران جوان ازدواج ميكرد، چه بود؟ منكران دين ميگويند: عرب ذاتاً شهوتران است! پيغمبر شما هم چنين بود. چه پاسخ منصفانهاي وجود دارد؟

فلسفة تعدد ازدواج پيامبر(ص) را توضيح دهيد.

سه سال پيش پسردايي ام به خواستگاري ام آمد، ولي امسال با دختر دايي اش رسماً ازدواج كرد. اين قضيه خانواده ام را متأثر كرده و با فاميل قطع رابطه كرده اند.

به من كمك كنيد تا بتوانم شادابي و روح زندگي دوباره را بازيابم و با فاميل رابطه برقرار كنم.

  1. 2437 از 4632