مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دختر و پسر قبل از ازدواج چگونه بايد با هم ارتباط داشته باشند تا همديگر را بشناسند، اگر با گذشت زمان ارتباط صميمي تري به وجود آيد، چه بايد كرد؟

چرا يك مسلمان سنّي نمي تواند با همسر شيعي ازدواج بكند؟ آيا اشكال دارد كه با هم ازدواج بكنند؟

حكم صيغه چگونه است؟

چگونه ميتوان از منظر وحدت و كثرت، و نگرش توحيدي و با توجه به آيه 30 سوره روم ثابت كرد آرامش دروني پيامد ازدواج اسلامي است؟ منابع لازم را براي تحقيق در موضوع معرفي كنيد.

مادرم به مدت چند ماه دختر خاله ام را شير داده است و من تصميم دارم با خواهر دختر خاله ام ازدواج كنم. آيا مي توانم؟ دختر خاله كه از شير مادرم ارتزاق كرده، به چه افرادي از خانوادة ما محرم است؟

با اين كه ازدواج كرده و داراي همسر و فرزند مي باشم، ميل به همجنسي بازي دارم. مرا راهنمايي كنيد.

چرا با توجه به اينكه شرع ازدواج دختر را به طور موقت بلامانع دانسته قانون جمهوري اسلامي ايران آن را ممنوع اعلام كرده است؟(پ)

آيا مرد مسلمان مي تواند با زن غير مسلمان ازدواج كند، اگر نه چرا؟(پ)

بنابر آمار از هر سه ازدواج در ايران و آمريكا ، يكي به طلاق مي انجامد، پس فرق بين يك كشور اسلامي با كشور مسيحي چيست؟

پدرم بعد از فوت مادرم در 80 سالگي با زني 30 ساله ازدواج كرد. بسيار بدحجاب بود. پدرم را مجبور كرديم او را طلاق داد. هنگام طلاق اظهار داشت كه حامله هستم. پدرم از اين موضوع تعجب كرد، ما هم به ايشان گفتيم: برو سقط كن، هيچ كس تعهدي در قبال بچة تو ندارد. ايشان با حضور يكي از بستگان جنين را سقط كرده، جنين چهارماهه بوده است. آيا ما كه به اوگفته ايم برو سقط كن، گناهي مرتكب شده ايم و دية آن برعهدة ما است؟ هر نفر چقدر هزينه بايد پرداخت كنيم؟

چرا فرزندان آدم و حوا كه خواهر و برادر بودند، با هم ازدواج كردند؟(پ)

با توجه به اين كه در اسلام ازدواج موقت دختر باكره مشكلي ندارد، چرا جمهوري اسلامي آن را منع كرده است؟

  1. 2439 از 4632