مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هنگامي كه احساس و عواطف انسان در كمك و ياري ديگران به خاطر عدم توانايي بر آن جريحه دار مي شود چه بايد كرد؟
آيا مي توان گفت اختلافات فردي در خلقت، در وراثت ريشه دارد؟
منشأ اراده و فكر چيست؟
منشاء اراده و فكر چيست؟
فرزند چگونه مي تواند پدر تارك نماز را ارشاد كند؟
آيا در اسلام آيات و رواياتي داريم كه هر كس استعداد دارد بايد به طور صحيح پرورش داده شود؟
اضطراب فكري چگونه درمان مي شود؟
روش به دست آوردن اعتماد به نفس و تقويت اراده چگونه است؟

مشكلي كه دارم افت تحصيلي است. هر چه تلاش مي كنم، نمي توانم در درس هايم بيش از نمره 13 بگيرم. مجبور شده ام در مدرسة غير دولتي تحصيل كنم. به نظر شما چه كار بايد بكنم؟

مدتي دچار افسردگي شديد شدم و سؤالاتي در مورد اينكه چرا به دنيا آمده ايم و خيلي سؤالات ديگر در مورد مسائل ديني در ذهنم بوجود آمده بود و احساس بيهودگي مي كردم و دكتر گفتند از علائم افسردگي است آيا اين امر هم گناه بوده ؟
درمان افسردگي چيست؟
برخي اوقات افكاري منفي نسبت به اولياء دين در ذهن مي آيد كه آزار روحي دارد، چه بايد كرد؟
  1. 2461 از 4632