مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وظيفه حكومت ديني هدايت مردم به دين است وبخاطرعدم عصمت ممكن است اشتباه بكنند واين را مردم عوام به حساب دين مي گذارند، آيا به ضرر دين نيست؟
چرا حوزه و آقاي سروش با هم بطور مستقيم بحث نمي كنند تا اين جنجال هابه وجود نيايد؟
چرا ولي فقيه با اين كه به وسيله مجلس خبرگاني كه از طرف مردم ايران انتخاب شده اند، بر تمام شيعيان جهان ولايت دارد؟
آيا شوراي نگهبان حق نظارت استصوابي در انتخابات مجلس، رياست جمهوري و ساير انتخابات را دارد؟
بااين كه نمايندگان حقوق زيادي دريافت نمي كنند، چرابراي راهيابي به مجلس ميليون ها تومان خرج مي كنند؟ مگر به غيرازحقوق سود ديگري براي آنها دارد؟
چرا با طرح بررسي اموال نمايندگان قبل از نمايندگي و بعد از آن مخالفت شده و چرا نمايندگان با آن مخالفت كردند؟ تفاوت آنها با وزيران چيست؟
آيا مديريت فقهي و علمي از هم جداست، يعني، علمي براي كشورهاي غربي وليبرال است و فقهي براي كشورهاي اسلامي؟
سفارت فلسطين زير نظر كدام يك از گروه هاي فلسطيني اداره مي شود وفعاليت آن به صورت رسمي است يا غير رسمي؟
با ادعاي كامل بودن اسلام آيا نمونه عملي حكومتي صد در صد بر پايه اسلام تا كنون بنا شده؟براي اثبات ادعايمان چه چيزي ارائه كنيم و چرا در جهان يك جامعه كاملا برتر نيستيم؟
اطلاعاتي درمورد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ومسؤولين وخط مشي آن توضيح داده، چند نفر از اعضاي عالي رتبه آن را نام ببريد؟
در مورد هيات مؤتلفه و خط مشي آن و مسؤولين آن توضيح دهيد؟
در مورد تكنوكرات ها، راست سنتي و چپ و ديگر گروه هاي موجود در كشورتوضيح دهيد و خط مشي و تني چند از اعضاي آنها را نام ببريد؟
  1. 2509 از 4632