مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جنبش دانشجويي در قبل و بعد از انقلاب چه فعاليتهايي داشته است ؟
فرق احزاب كشورهاي غربي با كشورهاي اسلامي در چيست ؟
فرق بين سياستمداري با سياست بازي و سياست زدگي چيست؟
آيا وجود گروه هاي سياسي از نظر اسلام درست است؟
آيا وجود سپاه در نظام جمهوري اسلامي دائمي است يا موقتي؟
نظارت استصوابي چه معنايي دارد؟
آينده سياسي ايران را با وجود اختلافات جناح ها، چگونه پيش بيني مي كنيد؟
در صورت تشكيل چند حكومت اسلامي در دنيا، ولايت فقيه چه جايگاهي پيدامي كند؟
به نظر شما جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب در شرايط كنوني چه بايد كرد؟
گروهك فرقان، چه گروهي بودند؟
چرا مساله شوراها قبل از دولت آقاي خاتمي اجرا نشده بود؟
چرا از نظر شوراي نگهبان صلاحيت مساوي با نداشتن سابقه جرم نيست؟
  1. 2521 از 4632