مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ شبهه لزوم دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولي فقيه چيست؟
به چه دلايلي در كشور ما جناح هاي سياسي گوناگون وجود دارد، مگر نبايد همه از رهبر اطاعت كنند؟
شوروي هم مانند آمريكا تاريخ درخشاني نسبت به ايران ندارد چرا ما باشوروي ارتباط داريم اما با آمريكا قطع رابطه نموديم؟
چرا ايران در پايان جنگ به عراق حمله كرد و قسمتي از خاك آن جا راتصرف كرد؟
راه حفظ انقلاب اسلامي و جلوگيري از انحرافي چيست؟
وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست و اگر مصوبه اي مخالف با شرع وقانون باشد، مي تواند آن را تأييد كند؟
اگر ولي فقيه اشتباهي را مرتكب شود به طوري كه مردم متوجه اشتباه اوبشوند بايد از او دوباره اطاعت شود؟
آيا رهبر مي تواند به رئيس جمهور حكم تنفيذ ندهد؟
نظام جمهوري اسلامي را با حكومت هاي استبدادي و نيمه استبدادي دنيا مقايسه كنيد.
آيا رهبر بايد در مقابل اشتباهات كساني كه مستقيما توسط ايشان منصوب شده اند جوابگو باشد؟
دلايل مسئولان نظام براي عدم ارتباط با آمريكا چيست؟
حقانيت و درستي شعار مرگ بر آمريكا را بيان كنيد.
  1. 2529 از 4632