مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

استناد قانوني خبرگان و امام(ره) در تعيين و عزل آقاي منتظري از سمت قائم مقامي رهبري، چه بود؟
براي كسب اطلاعات صحيح از مسائل مختلف خصوصا مسائل سياسي اجتماعي چه راههايي وجود دارد؟
درباره انتصابي يا انتخابي بودن ولي فقيه توضيح دهيد.
راه رسيدن به تحليل سياسي درست در مسائل روز چيست و يك تحليل گر خوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟
ادله نقلي و عقلي ولايت فقيه چيست؟
چرا مقام معظم رهبري همچون امام(ره) قاطعيت لازم را در برخورد با مفاسداجتماعي و... ندارند؟
سوسياليسم و اشتراكيت (كمونيسم) يعني چه؟
فاشيسم يعني چه؟ و آيا حكومت ولايت فقيه به آنجا كشيده مي شود؟
نازيسم يعني چه؟
توتاليتر يعني چه؟ فرق آن با ولايت فقيه چيست؟
دموكراسي ديني و غيرديني يعني چه؟
مدرنيسم يعني چه؟
  1. 2535 از 4632