مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا انتصاب ولي فقيه از نظر عقلي قابل قبول است؟
آيا نظريه انتصابي ولايت فقيه لطمه زدن به ولي فقيه نيست؟
آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟
آيا نظريه انتصاب ولايت فقيه با قانون اساسي تضادي ندارد؟
منظور از دولت و ملت آمريكا چيست و شعار دادن بر ضد آنها چه حكمي دارد؟
چرا ايران پس از فتح خرمشهر جنگ را ادامه داد؟
در مورد ولايت مطلقه فقيه توضيح دهيد.
چنانچه دين دستمايه قدرتها گردد آيا افيون توده ها و دولتها نمي گردد؟
چرا امام خميني دولت موقت را به آقاي بازرگان سپردند؟
در مورد فلسطين و شكنجه هايي كه بر آنها وارد مي آيد وظيفه ما چيست؟
به سخن مسئولين بغير از رهبري اطمينان ندارم چه كار كنم تا به سخن آنان هم اطمينان كنم؟
چرا روحانيان طرفدار جناح راست هستند؟
  1. 2540 از 4632