مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند در آيه 178 سوره اعراف مي فرمايد: به حقيقت آفريديم براي دوزخ بسياري از جنيان و آدميان» چرا خداوند بين
افراد بشر تبعيض قائل شده و گروهي را براي جهنم آفريده است؟منظور از آيه «يطوف عليهم ولدان مخلدون» چيست؟
با اينكه در قرآن آمده است: «لااكراه في الدين...; در دين اكراهي نيست». چگونه در برخي آيات ديگر آمده است كه هر كه جز اسلام ديني را بپذيرد از وي پذيرفته نمي شود؟
گفته مي شود در برخي از آيات قرآن به سفر انسان به ماه و ديگر كرات اشاره شده است. در اين صورت چرا ما مسلمانان در اين امر پيشقدم نبوده ايم؟
چگونه از آيه مباهله برتري حضرت اميرالمؤمنين((عليه السلام)) از تمام انبيا - بجز حضرت خاتم الانبياء - معلوم مي گردد؟
آيا نوشتن آيات كريمه و نام هاي مقدّس در جرايد صحيح است؟
مقصود از آيه «إلاّما ذكّيتم» چيست؟
آياتي از قرآن است كه درباره آفرينش انسان سخن گفته آيا مسئله تكامل انواع از اين آيات استفاده مي شود؟
درباره آيه شريفه «و ما كان لبشر ان يكلمه الله الاّ و حيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء» توضيح دهيد؟
درباره آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» توضيح دهيد؟
منظور از آيه شريفه «هو الذي خلق لكم...» چيست؟

درباره آيه كريمه موج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان توضيح دهيد؟
  1. 2583 از 4632