مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شما پيرامون آيه شريفه وما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً بود؟
آيا از آيه كريمه و نفخت فيه من روحي استفاده نمي شود كه خداوند روح است؟ و اينكه انسان در دنيا گرفتار عصيان و آلودگي مي شود آيا موجب نمي شود كه روح خدا تيره گردد؟
آيه كريمه من شر النفاثات في العقدو من شرحاً اذا حسد مختصري توضيح دهيد؟
در مورد آيه: «و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لند خلنهم في الصالحين» توضيح دهيد؟
خداوند متعال در اين آيه: «الذي خلق الموت و الحيوة ليبلوكم ايكم احسن عملا» مرگ را مخلوق دانسته است منظور چيست؟
درباره اين آيه كريمه بود كه مي فرمايد: «انك لن تخرق الارض...; تو هرگز زمين را نمي تواني بشكافي» آيا پيشرفتهاي علمي بشر و بمبهاي پرقدرت كه مي توانند حتي كره زمين را كاملا متلاشي كنند از شكافتن زمين مهمتر نيست؟
طولاني ترين آيه قرآن كدام است؟
از اول قرآن تا آيه 20 درباره چند دسته از افراد سخن گفته شده است؟
آيه انذار چيست؟
چرا قرآن مي فرمايند: بايد كم بخندند و زياد گريه كنند؟
چرا قرآن مي فرمايند: بايد كم بخندند و زياد گريه كنند؟
منظور از اين آيه سوره نمل آيه: 83 كه مي فرمايد مافوجي از شما را زنده مي كنيم چيست؟
  1. 2584 از 4632