مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در اول سوره برائت بسم اللّه نيست و چرا در وسط سوره نمل بسم اللّه ديده مي شود ؟
بعضي مي گويند وقتي در كاري بسم اللّه گفته شود سرانجامش پيروزي است . علتش چيست ؟
حكمت تكرار بسم اللّه الرحمن الرحيم در آغاز هر سوره چيست ؟
چرا مسلمانان در آغاز هر كاري ( بسم اللّه الرحمن الرحيم ) مي گويند ؟
چرا سوره هاي قرآن با بسم اللّه شروع مي شود ؟
چرا در ميان سوره هاي قرآن سوره توبه ( بسم اللّه الرحمن الرحيم ) ندارد ؟
آيا بسم اللّه جزء سوره است ؟
بـراي استفاده از گوشت حيوان نياز به بهداشتي بودن آن داريم اما بردن نام خدايا غير خدا هنگام ذبح چه اثري در بهداشتي بودن آن دارد ؟
اگر خدا به ما احتياج ندارد پس چرا بايد او را عبادت كنيم؟
تاويل قرآن يعني چه
درباره تبتيل در لسان قرآن توضيح دهيد؟
امام خميني (ره) ميفرمايد: الكافر و هو من انتحل غير الاسلام أو انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة بحيث يرجع جحوده الي انكار الرساله أو تكذيب النبي (ص)... ترجمه كلام ايشان همان مطالب قبلي بود كه عرض شد. از برخي مراجع استفتاء شده: اگر مسلماني معتقد به تحريف قرآن باشد، آيا انكار ضروري دين است ؟

  1. 2589 از 4632