مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تـوضيح دهيد كه آيه 69 مائده ( ان الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئون والنصاري من آمن باللّه و الـيـوم الاخـر و عمل صالحا فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون )دلالتي بر معاف بودن هيچ امتي از پيروي اسلام ندارد .
چـگـونـه در آيـه 145 سوره انعام تمام محرمات الهي در زمينه غذاها منحصر به چهارچيز شمرده شده است با اينكه گوشت حيوانات درنده و حيوانات دريايي و مانند اينهانيز حرام هستند در حالي كه در آيه هيچ نامي از آنها به ميان نيامده است ؟
آيا در قرن 21 مي توان تفسيري سواي از تفسير چهارده قرن قبل ارايه داد؟
آيا طبق آيه 96 سوره اعراف ، بارور كردن ابرها، دست بردن بر طبيعت و نقض قانون طبيعت است ؟
مهيمن يعني چه ؟
آيا قرآن را مي توان براساس پيشرفت هاي علوم روز تفسير كرد؟
مراد از شاديي كه در آيه 76 سوره قصص نهي شده است چيست ؟
آيه 59 سوره نسا در مورد اسامه بن زيد است يا علي ( ع ) ؟
آيه 164 سوره صافات ( و ما منا الا له مقام معلوم ) را توضيح دهيد .
تفسير آيه ( الرجال قوامون علي النسا ) چيست ؟
درباره آيه 59 سوره نور كه تكليف حجاب را از پير زنان برداشته توضيح بيشتري بدهيد؟
تفسير آيه شريفه ( الست بربكم قالوا بلي ) چيست و چرا ما اين جريان را به ياد نداريم و چرا بايد نگران آن باشيم ؟
  1. 2592 از 4632