مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه آياتي از قرآن به موضوع گمان‎ها و محاسبه‎هاي بي‎اساس كه باعث انحراف از مسير هدايت است مي‎پردازد؟
چه آياتي از قرآن به موضوع «غفلت» كه يكي از آفات شناخت است مي‎پردازد؟
«زَعْم» به چه معناست و چه آياتي از قرآن به اين موضوع پرداخته است؟
ديدگاه آيات قرآن درباره «درك‎هاي شاعرانه» و شعر و شاعري چيست؟
ديدگاه آيات قرآن در منع انسانها از فريفته شدن به ظواهر دنيا و پديده‎هاي خوشايند چيست؟
ديدگاه آيات قرآن در مورد مسئله «حواس» انسان و ضرورت به كار انداختن و ارزش آنها چگونه است؟
چه آياتي از قرآن لزوم «تدبّر» را جهت شناخت گوشزد مي‎كند؟
با توجه به آيات قرآن بهره آدمي نسبت به شناخت، در موقع ورود به اين دنيا چگونه است؟
حكمت عالية مثلهايي كه خداوند در قرآن براي انسانها آورده است، چيست؟
انواع تشبيه و تمثيل در قرآن چيست؟
برخي از خصوصيات خلقت آسمانها و زمين كه در آيات قرآن ذكر شده, چيست؟
منظور «حق معلوم» كه در قرآن آمده چيست و چه حكم شرعي دارد؟
  1. 2609 از 4632