مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا مي گوييم قرآن معجزه است؟

چرا در قرآن به بعضي از انبيا نسبت گناه داده شده است؟

در ترجمه هاي قرآن كلمات آن بيشتر از كلمات عربي است , يعني توضيح دارد كه اكثراً

توضيح در پرانتز آمده است . آيا اين معناها را مترجم اضافه مي كند, از چه منبعي ؟

بهترين تفسير قرآن مجيد از كيست ؟

نوارهاي كدام استاد را براي روخواني قرآن مجيد توصيه مي كنيد؟ ما در خانه نوار استاد

پرهيزكار را داريم . آيا براي مبتدي مناسب است ؟

بهترين خودآموز قرآن از مبتدي تا عالي چيست ؟

اگر كسي آيات قران و دعاهاي گوناگون را كه براي آنها ثوابهاي مخصوص بيان شده، در قبرستان براي اموات بخواند، آيا ثوابها به خود شخص هم مي رسد يا اجر آنها فقط به ميّت ميرسد؟

بنابر گفته يكي از بزرگان انسان براساس انس با قرآن به حقايقي دست مييابد و به علم و يقين ميرسد. آيا صرف انس، باعث يقين ميشود؟

جواني كه با مسايل فرهنگي و قرآن و دعا و نماز سر و كار دارد، بيشتر ارزش دارد يا كسي كه با انواع گناهان و فساد اخلاقي آلوده است؟

چرا قرآن به زبان عربي نازل شده است؟

فلسفه وجودي و تاريخي ماههاي حرام چيست؟ در تاريخ آمده است كه اعراب جاهلي در اين ماهها جنگ را ترك ميكردند و با آسودگي بتهاي خود را پرستش ميكردند. آيا اين ماهها سنتي ابراهيمي بود كه منحرف گشته، يا اين كه واضع آن اعراب جاهلي بودند؟ با توجه به عملكرد اعراب جاهلي در اين ماهها چرا قرآن اين ماهها را حرمت نهاده است؟

آيه شريفه قرآن كه ميفرمايد: براي هر قومي مدتي مقرر شده و ساعتي به جلو و عقب افتاده نميشود درباره زلزله تصادف، خودكشيها... چگونه تأويل ميشود؟

  1. 2613 از 4632