مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بهترين راه ارتباط با قرآن چيست؟

با توجه به اين كه زبان ما فارسي است و دريافت معنا و مفهوم از هر چيزي مقصود اصلي مإ؛ حح ميباشد، چرا نميتوانيم نماز و قرآن را به زبان فارسي بخوانيم؟

اگر بين زنان و مردان تساوي حقوق وجود دارد و ارزش مردان بيشتر از زنان نيست، چرا نامهايي كه در قرآن براي خداوند ذكر شده است، مذكر ميباشند؟

شيوه تربيت قرآن براي انسان كامل چيست؟

چرا خداوند زن را موجودي آسيبپذير از لحاظ جنسيّت، موقعيت اجتماعي، حقوق خانوادگي و... خلق كرده است اما در قرآن گفته شده، زن و مرد يكي هستند؟ ديگر اين كه چرا مرد از همه لحاظها ميتواند آزاد باشد و آزادانه رفتار كند اما زن نميتواند. پس تساوي در كجا است؟ در جامعه كنوني شاهد آن هستيم كه حقوق زنان به طور كامل رعايت نميشود.

به فرموده علامه طباطبايي (ره) تفسير قرآن هر دو سال يكبار ميبايست به حسب مقتضيات زمان عوض شود. آيا چنين تجويزي موجب انحراف از هدف قرآن نميشود؟

در احاديث و روايات داريم كه قرآن تنها كتاب آسماني است كه در آن تحريفي صورت گرفته، بدين معنا كه بشر در آن دست نبرده است. چگونه اين سخن را ميتوان اثبات كرد؟

چرا در آيات قرآن هميشه آقايان مورد خطاب واقع ميشوند، مثلاً در مورد آخرت نعمتهاي بهشتي و حورالعين و در اين آيات به خانمها توجهي نميشود؟

آيا درست است كه ميگويند در قرآن درباره خراب شدن برجها در يازده سپتامبر اشاره شده است؟

در عالم رؤيا ديدم كه با ستاره، آيات قرآني در آسمان نقش ميبندد. به عبارت ديگر، صحنه آسمان با كلمه لاالهالاّاللَّه و آيات قرآن چراغاني شده است. تعبير آن چيست؟

با توجه به اين كه خداوند در قرآن ميفرمايدعليهمالسلام صلي الله وعليه وسلماز روح خود در انسان دميديمرحمهما الله بنابراين روح انسان بايد يك روح الهي باشد و ذات پروردگار از هر گناهي پاك است، پس چرا انسانها به گناه روي ميآورند؟

آيا حروف مقطعه در قرآن با محتواي سورههايي كه با اين حروف آغاز شده ربط دارد؟

  1. 2622 از 4632