مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا سوره والعصر مشهور به سوره معلّم ميباشد؟

آيا لا مبدّل لكلمات ربّك هرگونه نسخ، تخصيص و تبديل آيات را به وسيله روايات حتي روايات قطعي نفي نميكند؟

چگونه قرآن در طول تاريخ از تحريف حفظ شد، ولي كتب آسماني ديگر دچار تحريف شدند؟

خواندن قرآن به زبان عربي ثواب بيشتري دارد يا خواندن معناي قرآن به دليل فهميدن بهتر آن؟

منظور از اين كه ميگويند: بزرگترين اعجاز قرآن در مقوله اعجاز هنري آن است چيست؟

منظور از اين كه ميگويند: قرآن كريم در سوره حمد خلاصه ميشود و سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحيم چيست؟

آيا قرآن از ابتدا تا به حال تغييراتي داشته است؟

به نظر ميرسد تعدادي از آيات قرآن با علم روز در تضاد است، از جمله آيات آخر سوره لقمان، آيه پنجم سوره طارق، آيه 36 سوره يس و... در اين باره توضيح دهيد.

آيه شريفه كل شي هالك إلاّ وجهه با جاودانگي انسان چگونه سازگار است؟

از دوران دبستان با درس عربي و قرآن مشكل داشتهام. حتماً در نماز تلفظ اشتباه سهوي دارم. آيا نمازم قبول است؟

چرا قرآن به زبان عربي نازل شده است؟

با كتاب ها و روزنامه هايي كه آيات قرآن يا اسامي مقدسه بر آن نوشته شده و پاره مي شود ، چه بايد كرد؟

  1. 2623 از 4632