مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير آية 8 بقره را برايم بيان كنيد و توضيح دهيد منظور از مردم بي ايمان چه كساني هستند؟

آيا نام مردي كه در آيه 20 سورة يس آمده حبيب است؟ چه سندي بر آن موجود است؟

با توجه به آيات 13 و 14 سورة يس رسولان فرستاده شده به قرية انطاكيه چه كساني بودند و سرنوشت آن ها و قومشان چه شد؟

در آيه 49 احزاب مقصود از آنها را به چيزي بهره مند سازيد چيست؟

خداوند در سورة ذاريات مي فرمايد: انسان و جنّ را آفريديم كه مرا پرستش كنند.4 چرا با اين كه خدا نيازي به عبادت ما ندارد و عبادت براي ما مفيد است،در قرآن اين گونه فرمود؟

خداوند در سورة مباركه ملك مي فرمايد: الّذي خلق الموت و الحيوه؛ كسي كه مرگ وحيات را آفريد تا شما را بيآزمايد كه كداميك بهتر عمل مي كنيد و او شكست ناپذير و بخشنده است. خداوند چه نيازي دارد كه انسان ها را امتحان كند، مگر خدا همه چيز را نمي داند(عليم)؟

آيا در قرآن از صفات خوب سخني به ميان آمده است؟

معناي آية الرحمن علي العرش استوي چيست؟

كسي كه يك سوره از قرآن را قرائت كند و در هنگام خواندن، حواسش جاي ديگر باشد و ثواب قرائت اين سوره را هديه به يكي از ائمه يا بزرگان كند، آيا اين هديه به او مي رسد؟

آيا قرائت قرآن به انسان نشاط و شادابي مي بخشد و غم و اندوه و مصيبت دنيا و آخرت را دور مي سازد؟

آية 4 احزاب مرادش از دو قلب چيست؟

مراد و تفسير مشهور آيا 27 و 46 روم چيست؟

  1. 2627 از 4632