مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در قرآن و روايات از كلمة عشق سخني به ميان آمده است؟

دست زدن به كلمات ادعيه بدون وضو چگونه است؟ نيز در كتابهاي درسي كه آيات قرآن نوشته شده، لمس آنها بدون وضو چگونه است؟

در اداره صبح ها نيم ساعت كلاس قرائت قرآن برقرار است. مدير اداره معتقد است كار اداري مختلّ نمي شود و با كار مراجعان مزاحمتي ندارد. آيا اين كار در ساعات كاري اشكال ندارد؟

ضابطه و ملاك بلند و آهسته بودن قرائت حمد و سوره را بيان كنيد.

خداوند دربارهء خلقت شتر در سورهء الغاشية اشاره اي دارد; لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.

گفته مي شود قرآن را به رايانه داده اند و جوابي چنين دريافت كرده اند: قرآن كتابي نيست كه بشرتوانسته باشد آن را به وجود آورد, لطفاً در اين باره توضيح دهيد؟

اصحاب رقيم كه در سورهء كهف آمده , به چه معنا است ؟

شأن نزول كي و كجا و به وسيلهء چه كسي بود؟

در مورد قرآن و علم روز چه كتبي را معرفي مي كنيد؟

كلمهء مضطرّ در آيهء به چه معنا است ؟

چرا قرآن به زبان عربي است ؟

در سورهء تكاثر جملهء اشاره به چيست ؟

  1. 2633 از 4632