مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيهء 38سورهء انعام مي فرمايد: .

دليل حشرت آن ها چيست ؟ آن ها كه اعمال اختياري ندارند.

آيهء 63سورهء مائده : اشاره به چيست ؟ آن هاكه به خدا اعتقاد داشتند, منظورشان از بسته بودن دست خدا چه بود؟

با توجه به آيات قرآن آيا موسي صداي خدا را اصالتاً شنيد؟ آيا موسي چنان كه مي گويند درگفتار زباني مشكلي داشته است ؟ خيلي به اين مسئله اشاره شده است و حتي از خداوند مي خواهد براي نرمي كلام كمكش كند يا هارون به همراهش باشد.

آيهء 89از سورهء نساء مي گويد: . آيا ما مي توانيم باتوجه به اين آيه , رأساً اقدام كنيم ؟

آيهء 1از سورهء نساء فرموده : آيا حوّا نيز از آدم خلق شده است ؟

آيهء 243بقره فرمود: . با توجه به فعل كه زمان حال است , مقصود چه كساني هستند؟

آيهء 225بقره : مفهوم اين قسمت چيست ؟

مفهوم آيهء 219بقره چيست ؟

چند روايت در مورد اين كه حفظ قرآن موجب تقويت حافظه مي شود و به فهم كتب درسي كمك مي كند, برايم ارسال نماييد.

چند روايت دربارهء اجر و ثواب ساخت نهاد قرآني , مثل دارالقرآن براي ترغيب خيرين محلّي وغير محلي ارسال فرماييد.

چگونه است كه خداوند در مورد قرآن كريم مي فرمايد: اگر مي توانيد آيه اي مثل آن نازل فرماييد,در صورتي كه خلق آيه اي مثل آن چندان سخت نيست , مثلاً: به هنگام برخورد با اشخاصِ مختلف , به اندازه ءشخصيت خانوادگي مخاطبان , وقت ملاقات بگذاريد.

لطفاً بفرماييد: منظور از زدن زن در آيهء 34سورهء نساء چيست ؟

  1. 2636 از 4632