مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا غير از مركز شما، مراكز ديگري در قم مشغول به فعاليّت مي باشند (مراكز قرآني - حديثي) ؟ چگونه مي توان با آن مراكز تماس گرفت؟ آيا دربارة مراكز علمي استان قم كتابي نوشته شده است؟

قرآن كريم دربارة شراب و قمار چه مي گويد؟

در هر موردي كه از قرآن و حديث دليل محكمي بر فلسفة حكمي نداريم، چگونه بايد رفتار كنيم؟

از كجا بدانيم قرآن را خدا فرستاده است؟

آيا سجده واجب قرآن را ميتوان با اشاره دست و... انجام داد؟

از طرفي در توصيف قرآن آمده و نازل كرديم بر تو اين كتاب را كه بيان گر همه چيز است،(1) و از طرفي شيئيت بر خداوند صادق نيست. با توجه بر اين، ميتوان گفت: قرآن بيان كننده خداوند نيز ميباشد؟

منظور از ليعبدون در آيه شريفه و ما خلقت الجنّ والأنس ليعبدون(سوره ذاريات آيه 56) چيست؟

كلمه (من) را در آيهاي كه چگونگي وضو را بيان ميكند چگونه توجيه ميكنيد؟

مراد از كتاب در آيه 29 سوره نبأ و كلّ شيء احصيناه كتاباً و امثال آن آيه چيست؟

آيا آيه 71 سوره مريم و ان منكم الاّ وارها، شامل همه، حتي پرهيزگاران هم يمي شود؟

آيا قصه دختر مسيحي كه در اثر پاره كردن قرآن به صورت عقرب در آمده آيا حقيقت دارد يا نه؟

تفسير آيهء (سوره ص , آيهء 35 چيست ؟

  1. 2647 از 4632