مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند متعال بارها در قرآن فرموده است : خداوند هر كه را بخواهد هدايت مي كند و هر كه را بخواهد, گمراه مي كند, يا نعمت مي دهد و نعمت را مي گيرد; مفهوم اين آيات چيست ؟ مگر خداوند سعادت و خوشبختي را براي همه نمي خواهد؟

منظور از كلمهء در سورهء مجاله چيست ؟

منظور از كلمهء در سورهء بقره چيست ؟

شكستن قَسَم قرآن , چه قدر گناه دارد و براي جبران آن , چه بايد كرد؟

حكم لمس آيات و اسم خدا و پيامبر, كه بر روي بر چسب ها يا تابلوها است چيست ؟

اولين خطّاط كل قرآن چه كسي بود؟

طبق آيهء آيا انسان فهميده بود كه امانت چيست و حقيقت آن كدام است ؟ وحمل امانت اجباري بود يا اختياري ؟

حكمت اين كه در قرآن از زناني كه بهشت مي روند و پاداش هايي كه به آن ها تعلق مي گيرد, كمترسخن گفته شده است چيست ؟

براي اثبات معراج جسماني پيامبر مي توان به آيات مربوط به سليمان و بلقيس و احضار تخت بلقيس استناد كرد؟

نظر قرآن در مورد خودكشي چيست ؟ آيا آيهء خاصي در اين مورد هست ؟

در آيهء 52سورهء بقره آمده است : . توضيح دهيدچراضمير متكلم مع الغير (نا) آورده شده است , در حالي كه خداوند متعال واحد است ؟

در آيهء 38سورهء بقره آمده : . توضيح دهيد چرا كلمهء آورده شده است , در حالي كه آنان دو نفر بودند؟

  1. 2651 از 4632