مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شخصي در مورد پسر سه يا چهار ماهه اش خواب بدي ديده كه در خواب به او مي گويند: فرزندت قاتل خواهد شد! كودك اكنون دو ساله است، كودكي باهوش كه هنگام شنيدن صداي قرآن يا اذان از بازي دست مي كشد و با قرار دادن دو دست خود روي گوش هايش الله الله مي گويد، تفسير اين خواب چه چيزي مي تواند باشد و چگونه پدر و مادر كودك در مورد چنين خوابي نگران نباشند؟

روش هاي دست يابي به مباني قرآن به صورت كلي چيست؟

چرا گناهكاران از قرآن بهره نميگيرند؟

چرا قرآن غيبت ديگران را به خوردن گوشت برادر مرده تشبيه كرده است؟

حور و غلمان چه حقيقت وجودي دارند، آيا روايت متواتري از كيفيت و اعمال آنان موجود است؟ آيا اين زيبايي ها فقط براي مردان است؟ براي زنان بهشتي چه توصيفي در قرآن آمده است؟

لطفاً شمار? آيه و اسم سوره موارد ذيل را كه به شكل كليدي در آيات فارسي قرآن آمده است بنويسيد.

آيا مي شود در نماز واجب قرآن را از رو خواند؟

اگر كسي قرآن را فارسي بخواند، آيا ثواب قرائت قرآن را دارد؟

جايگاه خمس در قرآن و حديث كجاست ؟ به فتواي آيت الله فاضل براي پولي كه براي روز مبادا پس انداز ميشود ، خمس دارد؟

حروف مقطعه قرآن چه مفهوم و كاربردي دارند؟

در قرآن ميخوانيم: ن و القلم و ما يسطرون منظور از ن چيست؟ آيا منظور از قلم و ما يسطرون عالم خلقت است؟

منظور از كتاب آيا قرآن كريم است يا خلق كل عالم هستي؟

  1. 2653 از 4632