مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

درخواست عكس آيت الله العظمي بروجردي قدس سره الشريف را دارم.

چه برنامه اي را براي رشد متوازن و هماهنگ تمام ابعاد شخصيت انسان مي توان در پيش گرفت؟

مذهب جبر را چه كسي بنياد كرد؟

لطفاً دربارة دعاي آل ياسين توضيح دهيد.

چند كتاب اخلاقي بسيار خوب معرفي كنيد تا بتوانم خودم را از گمراهي نجات دهم؟

اگر بخواهيم دكتر شريعتي را ارزيابي كنيم در مورد او بايد چه گفت و چگونه قضاوت نمود؟

آرم هايي كه روي كتابهاي دكتر علي شريعتي نوشته شده است چه كلمهاي ميباشد؟ براي نسل جوان و جامعة امروزي چه كتاب هايي از ايشان را براي مطالعه سفارش ميكنيد.

از كدام آية قرآن استنباط ميشود كه ما به ولايت فقيه محتاج هستيم؟ و آيا ولي فقيه بايد از طبقه روحانيت باشد؟

گروهي ظاهرا مدعي شدهاند كه ولايت فقيه همانند ديكتاتور عمل ميكند، در جواب آنها بايد چه بگوييم؟

با توجه به اين كه هر سالك ال الله از وجود استاد اخلاق و عرفان بهرهمند ميشود، ما دانشآموزان و دانشجويان كه به حوزههاي علميه دسترسي نداريم، چگونه ميتوانيم از اين نعمت خدا دادي بهرهمند شويم؟

آيا بسته بودن بخت ريشه علمي و ديني دارد يا خير؟

حكمت غريزة جنسي در بشر چيست؟ چرا در برخي انسان ها زياد و نيرومند و در برخي ديگر ضعيف است؟

  1. 279 از 4632