مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه ميتوان از خود و دوست خويش شخصيتي همانند شهيد بابايي ساخت؟

چگونه ميتوان از تبعيض قائل شدن برخي معلمان نسبت به بعضي دانشآموزان مثل دانشآموزهاي پولدار و لوس جلوگيري كرد؟

وقتي به آينده فكر مي كنم، با وجود اين كه در مورد خانه مشكلي ندارم، ولي در مورد اشتغال بسيار مي ترسم كه شغلي بگيرم كه علاوه بر ايجاد مشكلات جسمي، از نظر معنوي هم مرا از خدا دور كند. اين موضوع باعث ترس و مشكلات روحي در من شده است. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

از كجا بفهميم كاري به مصلحت انسان است تا در آن كار زياد پافشاري بكنيم؟

... در هر لحظه چهره اش جلوي چشمانم است و نگاهش مدام به من خيره شده است. حس مي كنم در همه حال در كنارم است. آيا اين واقعيت است كه من لمس مي كنم و يا از شدت ناراحتي خيالاتي شده ام؟

با كسي كدورتي پيدا كردم آن قدر كه خودم بعد از ماجرا از كارم بسيار ناراحت و شرمنده شدم، اما هر چه سعي كردم نتوانستم شخص مورد نظر را پيدا كنم تا از او عذر خواهي كنم. بعد از چند صباحي متوجه شدم او فوت كرده است. از اين ماجرا وجدانم بسيار در عذاب است كه نمي دانم او مرا بخشيده است يا نه. حالا كه او مرده است، چه كار مي توانم بكنم تا روحش از من ناراحت نباشد و مرا ببخشد؟

چه كاري مي توانيم انجام دهيم تا با روح مرده در تماس باشيم، با او صحبت كنيم و از حال او در آن دنيا با خبر باشيم؟

چه كاري مي توانيم انجام دهيم تا با روح مرده در تماس باشيم، با او صحبت كنيم و از حال او در آن دنيا با خبر باشيم؟

آيا مردگان در آن دنيا بر اعمال ما واقف اند؟ وقتي دعاي آمرزش و يا ركعتي نماز براي آرامش روحشان مي خوانيم، آن ها مي فهمند كه از طرف چه كسي برايشان طلب بخشش شده است؟

لطفاً اهم تأليفات و آثار حضرت آيت الله بهجت (مدظله العالي) را جهت بهرهبرداري بنده معرّفي فرماييد.

آيا مي توان اثبات كرد كه دعا و يا نماز هر عبادتي شيرين و فرح زا است؟

بنانگذاران علم كلام چه كساني بودند و چرا اين علم رواج يافت؟

  1. 285 از 4632