مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علاج وسواس چيست؟ لطفاً بيان فرماييد.

خونبهايي كه بابت قتل دريافت مي شود، آيا نمي توان صرف امور مقتول كرد؟ آيا صاحب خونبها براي خودش بايد خرج كند؟

بهترين راه براي جلوگيري از وسواس چيست؟

اگر كسي روحاني و طلبه اي را به هر جهت قبول نداشته باشد، ايا مي تواند پشت سر او نماز بخواند يا بايد فرادي به جا آورد؟

بسياري از مردم معتقدند هنگامي كه عطسه مي كنند، اگر يك عطسه كردند، معناي صبر كردن است و اگر دو عطسه كردند، بايد در آن كار عجله كنند. آيا اين حرف درست است؟

وظيفة فرزند در برابر پدري كه هيچ گونه محبّتي از كودكي تا به حال نسبت به وي نداشته و او را از خود طرد كرده است و گاهي به او بدو بيراه مي گويد چيست؟

مدت هفده روز است كه جزء ذاكران شده ام و با راهنمايي يكي از دوستانم ذكر مخصوصي را به مدت چهل روز مي خوانم تا شايد خواب هاي مخصوص ببينم. شنيده ام يكي از دوستان به مرحله اي رسيده كه تمام اعضاي بدنش ذكر مي گويد. اين موارد تا چه حد مي تواند درست باشد؟

علل بي رغبتي دانشجويان به تحقيق و پژوهش چيست؟ پاسخ اين سؤال را با ذكر منابع بيان نماييد.

اين كه تعداد كمي از آخوند ها و دكترها سيگار مي كشند، تأثير بد ندارد؟

آيا هند به طور كامل از زير استعمار انگليس بيرون آمده است؟

چه كاري كنيم كه از وسواس در وضو و نماز نجات يابيم؟

فرق سحر و جادو و شعبده بازي چيست؟ آيا حرام است؟

  1. 287 از 4632