مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر گفته شود: خداي عادل و حكيم هرگز به جرم اين كه بندهاي با او رابطه دوستي ندارد، خط بطلان روي اعمال نيكش نميكشد، ميگوييم: البته اين سخن به خودي خود صحيح است، اما بايد ببينيم آيا اگر كسي خداشناس نباشد، همين مقدار كه عمل او به حال اجتماع مفيد بود، كافي است كه نام آن عمل را خير يا صالح بگذاريم؟

درويشان كه دم از حُبّ عليعليهالسلام ميزنند و ميگويند يا هو يعني چه؟ در برخي فيلمها ديده ميشود كارهاي عجيب و غريبي ميكنند، مثلاً با كارد به سر خود ميزنند و خون نميآيد. اين كارها چطور ممكن است؟

اين كه گفته ميشود سادات اگر معصيت كنند، هنگام مرگ پاك ميشوند، حقيقت دارد؟

دعاي معراج تا چقدر سند صحيح و معتبر دارد؟

واژة ترور و تروريسم بيني المللي چيست و چه مفهومي دارد؟ چرا امريكا ما را به آن متهم مي كند؟

جهاني شدن چيست و چرا اكثر كشورها با آن مخالفند؟

چرا غرب با تهاجم فرهنگي خود به مقابله با كشورهاي جهان سوم برخاسته است؟

چگونه مي توانيم فكر آزاد و كاملي داشته باشيم، با اين حال كه دنياي پر مشغلة امروز چنين چيزي را محدود و يا محال كرده است؟

طالع گويي و پيش بيني سرنوشت چقدر صحت دارد؟

اگر به دلايلي غريزه عاطفه يا محبت در انسان سرخورده شود، چه مشكلاتي براي بشر به بار خواهد آورد؟

چرا در جهان متمدن و پيشرفته امروز مهر و عاطفه و محبت بين انسانها از بين رفته و انسان قرن معاصر با يكديگر اين قدر بيگانه شدهاند؟

در مقطع پيش دانشگاهي در حال تحصيل ميباشم اما انگيزهاي براي درس خواندن ندارم. وقتي كتاب هايم را باز ميكنم احساس ميكنم خسته شدهام. لطفاً مرا راهنمايي نماييد.

  1. 288 از 4632